O nama

Misija

DIM doprinosi društvenom razvoju i socijalnoj uključenosti kroz poticanje građanske participacije, neformalno obrazovanje i istraživačko-zagovarački rad.

Vizija

Demokratsko društvo u kojem građani aktivno sudjeluju u kreiranju pozitivnih društvenih promjena i općeg dobra.

Vrijednosti i principi djelovanja

- Sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka
- Politička i društvena te osobna odgovornost za postignuti učinak
- Društvo koje uči, otvoreno za nove ideje i inovativne metode rada
- Zaštita individualnih i kolektivnih ljudskih prava
- Suradnja sva tri sektora
- Tolerancija i pluralizam
- Poštivanje pravne države
- Sloboda djelovanja i kreativnost
- Profesionalnost u radu
- Timski rad i otvorena komunikacija

Naši strateški ciljevi su:

  • Povećati participaciju i utjecaj mladih u donošenju odluka i društvenom razvoju
  • Poboljšati mogućnosti socijalnog uključivanja ranjivih društvenih skupina u nepovoljnom društvenom položaju
  • Poticati neformalno obrazovanje i društveni razvoj kroz istraživačko- edukacijski rad

Naš slogan je Djelujem I  Mijenjam.

Ponosno pogoni WordPress.